Strenge aanpak taxi’s heeft resultaat

In Amsterdam zijn tijdens taxicontroles in het afgelopen half jaar 51 vergunningen ingetrokken. In het hele jaar 2011 waren dat er 32. In het kader van de aanscherping van de taxi-verordeningen,  voeren Stadstoezicht, de Inspectie Leefmilieu en Transport samen met de Belastingdienst onaangekondigde controles uit en met resultaat.

Ook kunnen nu nog taxichauffeurs uit het hele land hier rondrijden zonder speciale vergunning. Daar wil de gemeenteraad een eind aan maken. Vanaf mei 2013 zullen alle taxichauffeurs zich aan de nieuwe regelgeving moeten houden en zal de anonieme taxichauffeur uit het straatbeeld verdwijnen.

Leave a Reply