Wethouder Ascher wil leerplichtambtenaren inzetten

Wethouder Lodewijk Asscher (onderwijs) wil leerplichtambtenaren inzetten voor huisbezoeken om peuters naar de voorschool te krijgen. Momenteel zijn er ongeveer zesduizend kinderen met een taalachterstand in de stad. Een flink aantal van hen wordt doorverwezen naar de voorschool, maar een kwart van de ouders stuurt hun kinderen niet naar deze vooropleiding. Dat betekent dat vijftienhonderd kinderen niet het beste uit zichzelf kunnen halen
Asscher vindt dit onacceptabel en wil graag dat Den Haag maatregelen neemt. Hij denkt daarbij aan het korten van de uitkering of de kinderbijslag.

Leave a Reply