About Robert van Altena

Robert van Altena is kunstcriticus. Sinds 2010 maakt hij het programma Springvossen. De afgelopen jaren maakte hij o.a. uitzendingen voor omroep Human op radio 5 en voert hij publieksgesprekken met schrijvers voor het literaire programma Gesprek van het Hart (OBA). In 2017 publiceerde hij met schilder Steven Aalders het boek De vijfde lijn (uitgeverij Prometheus) / The fifth line (Koenig books) waarin de schilderkunstige traditie en het werk van Aalders worden besproken in relatie tot architectuur, muziek, de letteren en de ons omringende wereld. Contact: springvossen@gmail.com