De segregatie in Amsterdam zet door

Autochtone Amsterdammers en Marokkaanse Amsterdammers dreigen zich nog meer in gescheiden buurten te vestigen. Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen en het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost. Maar omdat zij een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten, vallen grote delen van het centrum en Zuid af.
Dit staat in een rapport van het gemeentelijk onderzoeksbureau Onderzoek en Statistiek over woonvoorkeuren van jongeren. Zij concluderen dat dit ertoe kan leiden dat autochtone en Marokkaanse Amsterdammers, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten mijden. Wij spraken hierover met Jeroen Slot van Bureau Onderzoek en Statistiek.

Leave a Reply