Erfpachtstelsel onderwerp van referendum?

Waarschijnlijk wel. De Stichting Erfpachtersbelang heeft inmiddels 3000 handtekeningen verzameld, terwijl voor deze eerste ronde slechts 1200 handtekeningen nodig zijn.
Het referendum zal de voorgestelde plannen voor het ‘moderniseren’ van het erfpachtstelsel ter discussie stellen. Momenteel is de erfpacht verplicht in Amsterdam. De VVD, D66 en CDA willen daar vanaf en hebben aangegeven het referendum te zullen steunen omdat het verplichte karakter niet verdijwnt in de nieuwe plannen.

Het erfpachtstelsel is vele Amsterdamse huiseigenaren een doorn in het oog, dus het behalen van de uiteindelijk vereiste 27000 handtekeningen voor een referendum zal naar verwachting geen probleem opleveren.

Leave a Reply