Freek Ossel: “Armoedemeter baart mij zorgen”

Door de economische crisis is het aantal Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen vorig jaar wederom gestegen. Dat blijkt uit de Amsterdamse Armoedemonitor 2011. Vorig jaar telde de hoofdstad 72.261 minimahuishoudens, bijna 700 meer dan in 2010, bericht het Parool.
Wethouder Freek Ossel van Wonen: ‘Deze armoedemonitor geeft mij een dubbel gevoel. Wat mij zorgen baart, is de tendens dat armoede vooral toeneemt buiten de ring en afneemt binnen de ring. Aan de andere kant is de stijging in het licht van de economische crisis beperkt gebleven.’
De gemeente laat weten een offensief te starten tegen armoede en schulden. Daarbij wordt ingezet op voorlichting, op vroegtijdige signalering, op het stimuleren van schuldbewuste bedrijfsvoering en op een effectieve en efficiënte schuldhulpverlening. Deze aanpak wordt gecombineerd met de aanpak van de zwakste wijken in de stad.

Leave a Reply