Herziene woonkostenbijdrage 2012: uitbetaling in najaar 2012

Gezinnen met kwijtschelding komen niet meer in aanmerking voor de Woonkostenbijdrage. Tot en met 2011 was de toekenning van kwijtschelding een voorwaarde om als Amsterdammer in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de Woonkostenbijdrage.Vanaf 2012 gelden er andere regels. De Woonkostenbijdrage wordt uitgekeerd aan de groep met lage inkomens en in verhouding (te) hoge woonlasten. De herziene indeling sluit aan bij de doelgroep van het Amsterdams armoedebeleid. Hiermee wordt de doelgroep van de Regeling Woonkostenbijdrage in 2012 kleiner.

Leave a Reply