Kids on Red Bull: No good

De GGD Nederland wil dat caffeinerijke energiedrankjes niet meer te koop zijn voor basisschoolkinderen. Amsterdam sluit zich hierbij aan. In stadsdeel West begint in september een campagne om ouders op de gevaren van de mierzoete drankjes te wijzen. Op veel middelbare scholen geldt er al een verbod.

Tijdens onze Middageditie spraken we hierover met stadsdeelvoorzitter van West; Martien Kuitenbrouwer.

Leave a Reply