Na Facebookgroep nu ook SP fel tegen kappen 392 Oosterparkbomen

Nadat de Facebookgroep met de naam “Red de bomen in het Oosterpark” binnen twee maanden tijd een kleine duizend likes binnenhaalde, gooit nu ook de Amsterdamse fractie van de SP zich kenbaar luidruchtig in de strijd. Het ondersteunt het offensief om te voorkomen dat het stadsdeel Oost haar plan doorzet om in het Oosterpark 392 bomen te kappen en voegt daar zelf nog een extra wedstrijdelement aan toe: de partij roept iedereen om op om zondag 1 september naar het Oosterpark te komen om symbolisch één van de bedreigde bomen te adopteren. Deelraadslid voor de SP in Amsterdam Oost Geert Ritsema: “De meeste bomen op de kaplijst zijn gezond en staan niemand in de weg. Het is onnodig, onduurzaam en onacceptabel om daar de kettingzaag in te zetten. Juist bomen zorgen voor het heerlijke karakter van het Oosterpark. Wij willen met onze actie voorkomen dat het Oosterpark straks verandert in een evenemententerrein, met grote kale vlakten.”

Aanstaande zondag kunnen mensen zien welke bomen het stadsdeel wil kappen. Door zich op te geven als adoptieouder kunnen deelnemers aan de actie duidelijk maken dat zij niet akkoord gaan met de kap van een groot aantal beeldbepalende bomen in het park. De actiedag gaat samen met een Koffieconcert dat de actiegroep Vrienden van het Oosterpark al eerder had georganiseerd.

De afgelopen weken dienden 153 mensen een bezwaarschrift in tegen de bomenkap in het Oosterpark. Aanstaande donderdag 29 augustus zal het stadsdeel in gesprek gaan met de indieners hiervan. De beslissing over de bomenkap wordt op 3 september door de deelraad genomen.

Flyer van de Stichting Vrienden van het Oosterpark

Post van de Red de bomen in het Oosterpark facebookgroep:

“Onbehoorlijk bestuur

Als voorbereiding op de hoorzitting ben ik me nu aan het verdiepen in het verweerschrift van het stadsdeel. Het is altijd erg als je dit soort stukken leest. Volgens mij snappen bestuurders niet dat bewoners zaken vooral beoordelen op duidelijkheid en eerlijkheid. Zo’n verweerschrift is opgesteld door juristen die als taak hebben te zorgen dat de wethouder gelijk krijgt. Met wat voor middelen dan ook. Voor gewone mensen staat zo’n juridisch stuk vol met leugens en trucjes. Keihard worden er dingen beweert die gewoon niet waar zijn. Maar het gaat het stadsdeel er natuurlijk alleen maar om juridisch gelijk te krijgen. Een jurist mag liegen en bedriegen, zolang het juridisch maar niet aan te vallen is door de tegenstanders. Alleen lezen mensen dit als een stuk van bestuurders. En van bestuurders wordt verwacht dat ze eerlijk zijn en duidelijk.

Voorbeeld. Volgens het verweerschrift is er absoluut geen sprake van onbehoorlijk bestuur door het stadsdeel, want er is helder gecommuniceerd.
Hoezo helder gecommuniceerd? Bewoners en gebruikers waren destijds enthousiast over de plannen van de verdubbeling van het Oosterpark. Zoals dit project nog steeds heet. Er zou meer groen komen. In de communicatie is altijd gezegd dat er ‘enige’ bomen zouden moeten verdwijnen die ziek waren of de groei van andere bomen belemmeren. Maar daar zou herplant voor plaatsvinden. Dit is een heel ander plan dan het resultaat is van de kapvergunning, waarbij bijna 400 bomen verdwijnen, plus een kaalslag van struiken en laag groen.
Er kan nooit helder gecommuniceerd zijn als de mensen met wie gecommuniceerd is een heel ander idee hebben gekregen.
Daaruit volgt dat volgens de normen van het stadsdeel er dus wel sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Overigens: het verweerschrift is ook digitaal te vinden:http://www.oost.amsterdam.nl/wonen/overzicht-projecten/oud-oost/oosterparkbuurt/verdubbeling/kapvergunning/verweerschrift/

Leave a Reply