Nog veel mis in kinderopvang

Bij 85 procent van alle kinderopvanglocaties in Amsterdam was bij een eerste inspectie vorig jaar iets niet in orde. Twee kindercentra zijn in 2012 op last van de gemeente gesloten omdat bij herhaling ernstige overtredingen werden geconstateerd.

Dat blijkt uit cijfers van het Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK) in de hoofdstad.
Er is de laatste jaren veel ophef in de kinderopvang. Zo staan er lang niet altijd 2 personeelsleden op een groep kinderen.

Leave a Reply