Plannen stroomlijnen gemeentelijke organisatie deels bekend

Stad en stadsdelen hebben hun plannen bekend gemaakt om € 31 miljoen in te besparen dit jaar.
Zo komt er 1 stedelijk subsidiebureau voor aanvraag en behandeling van subsidies.
De dienstverlening wordt geconcentreerd op zeven locaties en op eenduidige wijze georganiseerd.
Parkeerhandhaving wordt versneld gedigitaliseerd. Dit betekent ondermeer dat het papieren parkeerbonnetje wordt afgeschaft en er gebruiksvriendelijkere parkeerautomaten op straat komen.
De flexibele inzet van 20% van de handhavingcapaciteit moet leiden tot zichtbare acties waarbij verschillende disciplines (gemeentelijk en niet-gemeentelijk) samenwerken en gezamenlijk inzetten op een specifiek probleem waarop toezicht en handhaving nodig is.

In de kadernota 2014 wordt de invulling van de structurele besparingen voor 2014 en 2015 verder ingevuld.

Daarvoor worden door de desbetreffende wethouders en portefeuillehouders vanuit de stadsdelen verdere maatregelen genomen.

Leave a Reply