Rechtbank over WOZ

De gemeente kan voor het bepalen van de WOZ-waarde een referentiewoning gebruiken waarvan de verkoopdatum 17 maanden voor de waardepeildatum ligt. Volgens rechtbank Alkmaar is in dat geval sprake van vergelijkbaarheid op voorwaarde dat voldoende rekening is gehouden met eventuele verschillen tussen de woning en de referentiewoning.

 

Leave a Reply