Spoor terug in handen overheid?

De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het beheer van het spoor weer terug komt in de handen van de overheid. Vooral de VVD is erg negatief over ProRail, de huidige beheerder van het spoor. Het voorstel is om ProRail bij Rijkswaterstaat onder te brengen. De Kamer denkt al langer over het gedeeltelijk overnemen van het spoorbeheer.

De winterse vertragingen en het recente treinongeluk bij Amsterdam zijn doorslaggevend geweest voor een nieuwe poging tot actie.

Leave a Reply