Post Tagged with: "FNV Abvakobo"

FNV Abvakabo: “Besef afschaffing AWBZ nog lang niet doorgedrongen”

22 december 2014 at 12:39 Comments are Disabled

  In Stopera op Zondag sprak Maureen van der Pligt (Abvakabo FNV) haar zorgen uit over de staat van de zorg in Amsterdam. Volgens haar zal de afstoting van de zorgtaken van het rijk naar de gemeente daar geen verandering in brengen.