Meer aanmeldingen studenten door verdwijnen basisbeurs volgend jaar

Het verdwijnen van de basisbeurs in 2014 voor bij de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam geleid tot een grote stijging in het aantal aanmeldingen voor komend studiejaar. Aan de UvA is er nu al sprake van een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd, de HvA heeft te maken met een stijging van 25 procent.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Universiteit (VSNU) hebben hogescholen en universiteiten in het hele land met dit verschijnsel te maken, gemiddeld kregen hogere onderwijsinstellingen 17 procent meer aanmeldingen. De verklaring voor deze groei in aanmeldingen wordt door het VSNU geweten aan de verwachte invoering van het sociaal leenstelsel in 2014. Jongeren anticiperen hierop door meteen na de middelbare school te gaan studeren en een tussenjaar te schrappen.

Leave a Reply