Bespreking ‘Alderstafel’ toekomst luchthaven Schiphol

Vanavond vindt in Amsterdam het overleg plaats door de ‘Alderstafel’ over de problematiek van de luchthaven Schiphol. Op de agenda staan onderwerpen als: ‘wordt Schiphol te groot’, ‘moet de luchthaven juist worden uitgebreid’ en ‘hoe is de geluidsoverlast rondom de luchthaven’.

De ‘Alderstafel’ is het overlegorgaan van belanghebbenden van Schiphol, onder voorzitterschap van Hans Alders. De bevindingen van deze bespreking worden als advies over de groei van de luchthaven de de kwaliteit van de leefomgeving, aangeboden aan het kabinet.

Leave a Reply