Amsterdamse haven vermindert afval en plastic

De Amsterdamse haven gaat de hoeveelheid afval en plastic verminderen. Met vier andere havens, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en afvalinzamelaars is een akkoord gesloten. Door betere bevoorrading wordt het afval aan boord beperkt en plastic wordt gescheiden. Dit wordt in de haven zoveel mogelijk gerecycled. “Vandaag zetten we een stap richting het verminderen van plastic afval op zee”, zegt minister Schultz van het ministerie.

Comments are closed.