Medewerkers

ORGANISATIE
Hoofdredactie
Vacature

contactpersoon: Anneminke van der Velden

hoofdredacteur@amsterdamfm.nl

Hoofdredactie-assistent vacature
Productie projecten office@amsterdamfm.nl
Techniek  Roberto della Chiesa | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden | Jan Farha

techniek@amsterdamfm.nl

BESTUUR
Voorzitter Barend Toet
Secretaris Anneminke van der Velden
Penningmeester Hanno Spreeuw penningmeester@amsterdamfm.nl
Algemene bestuursleden Irene Kuiper
Adviseurs Sem de Jongh| Henk Kroeze | Eric Ronsdorf |
MEDEWERKERS
Presentatoren Robert van Altena |  Frans van der Beek | Stijn van den Berg | Maria Boerman | Emma Louise Diest | Luuck Droste | Luuk Heezen | Birgit van Hesteren | Arinde Jonker | Charlotte Knobben | Famke de Kroon | Maud Kuijpers | Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Sandra Singh | Frédérique Sluyterman van Loo | Jan Uyttewaal | Anneminke van der Velden | Dide Vonk
Programmamakers Robert van Altena | Frans van der Beek | Jan Berg | Stijn van den Berg | Menno Dekker | Emma Louise Diest | Luuck Droste | Luuk Heezen | Arinde Jonker | Maud Kuijpers | Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Sandra Singh | Jan Uyttewaal | Anneminke van der Velden |
Programmatechniek

 

Stijn van den Berg | Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden
Perscontacten Riemke Reijners
Podcasts en reportages

 

 Luuck Droste | Anneminke van der Velden |Dide Vonk