Medewerkers

ORGANISATIE
Hoofdredactie
Vacature

contactpersoon: Oscar van Oorschot

hoofdredacteur@amsterdamfm.nl

Hoofdredactie-assistent vacature
Productie projecten office@amsterdamfm.nl
Techniek  Roberto della Chiesa | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden | Abe Iping

techniek@amsterdamfm.nl

BESTUUR
Voorzitter Eric Ronsdorf a.i.
Secretaris Anneminke van der Velden
Penningmeester Hanno Spreeuw penningmeester@amsterdamfm.nl
Algemene bestuursleden Sem de Jongh
MEDEWERKERS
Presentatoren Robert van Altena |  Frans van der Beek | Luuck Droste | Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden | Abe Iping | Win Zhao | JoJo Pors | Eva Meester | Anco van Hal | Mik Grosheide
Programmamakers Robert van Altena |  Frans van der Beek | Luuck Droste | Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden | Abe Iping | Win Zhao | JoJo Pors | Eva Meester | Anco van Hal | Mik Grosheide
Programmatechniek

 

Irene Kuiper | Oscar van Oorschot | Anneminke van der Velden | Abe Iping
Perscontacten Riemke Reijners
Podcasts en reportages

 

Luuck Droste | Anneminke van der Velden | Dide Vonk | Anco van Hal