Meer bos voor minder uitstoot

100 duizend extra hectare bos om CO2 uitstoot te verminderen. Dat wil een coalitie van natuurorganisaties, papier- en kartonfabrieken, timmerbedrijven, de palletindustrie en bosbeheerders. Zij dienen hun plan woensdag in op de nationale klimaattop in Rotterdam. Gert-Jan Nabuurs, één van de initiatiefnemers en hoogleraar Europese bossen aan de universiteit van Wageningen, licht het actieplan ‘Bos en Hout‘ […]

Onderzoek UvA: CO2 verergert algengroei

Stijgende koolstofdioxideconcentraties in de atmosfeer verergeren over de hele wereld problemen met algengroei in water. Dat is de conclusie in een wetenschappelijk onderzoek van biologen Jolanda Verspagen en Jef Huisman van de UvA. Jolanda Verspagen schoof bij ons aan tafel om de uitkomst van het onderzoek toe te lichten.

College wil ook stadsverwarming voor bestaande gebouwen

Amsterdam wil ook bestaande gebouwen aansluiten op stadsverwarming. Tot nu toe gebeurde dat alleen met nieuwbouwprojecten. Bij de stadsverwarming wordt warmte opgeslagen die bij centrales of bij afvalverbranding overblijft. In Amsterdam is dat voldoende om de hele stad mee te voorzien, maar tot nu toe is maar 40% procent van de gebouwen geschikt voor aansluiting […]

Amsterdam investeert 45 miljoen in duurzame energie

De gemeente Amsterdam gaat 45 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten. Hiervoor is het Amsterdamse Klimaat & Energiefonds opgericht.Het fonds zal worden geleid door een professionele fondsbeheerder en op afstand van de gemeente opereren. De gemeente heeft voorwaarden gesteld waar de beheerder zich aan dient te houden. De investeringen van het fonds zijn gericht op […]