Nieuwe roman René van Rooij

  Na zijn pensioen schreef René van Rooij een aantal romans. De voormalig jurist uit het internationale bedrijfsleven kwam in Literat-uur vertellen over zijn nieuwe bedroom roman De Handshake. Luister hier het interview terug.