Jongeren naar klimaattop voor hun aarde

Een jongerendelegatie uit Amsterdam-Nieuw West reist 7 november af naar de klimaattop in Marrakech. De scholieren wonen onder andere de opening van het congres bij en bezoeken een zonne-energiecentrale. Volgens initiatiefnemer Mohamed Mahdi van El Hizjra is het logisch dat juist jongeren naar de klimaattop gaan: het gaat om hun toekomst, hun aarde en hun […]

Econasium goed voor je CV

    Tegenwoordig kunnen leerlingen van het Comenius Lyceum in Amsterdam kiezen om Econasium te volgen. Dit lesprogramma legt een focus op duurzaamheid. Duurzaamheid in de ecologische, maar ook in technische en persoonlijke zin zal middelbare scholieren een betere voorbereiding op de toekomst geven. Een voorbeeld van een opdracht die zal worden uitgevoerd door de leerlingen is kunst maken […]