Extraatje voor Amsterdammers met laag inkomen

Amsterdammers met een laag inkomen krijgen dit jaar waarschijnlijk een extraatje van de gemeente. Huishoudens met een laag inkomen of een uitkering van de Dienst Werk en Inkomen krijgen eind november automatisch een eenmalige tegemoetkoming op hun rekening gestort.