Jongere generatie kritischer over abortus

De SGP wil in 2016 opnieuw de discussie over abortus aanzwengelen, en heeft daarom TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar opvattingen rondom abortus onder de bevolking. Daaruit blijkt dat er brede steun is voor abortus in Nederland. Verschillen zijn er wel: zo staat de oudere doelgroep positiever tegenover abortus dan de jongere doelgroep. […]

Fiom roept op tot ouderdonorschap

  Uit onderzoek is gebleken dat het archief van donorbank MC Bijdorp niet op orde is. Met als gevolg dat veel donorkinderen niet kunnen opzoeken wie de donorouder is. Minister Schippers heeft daarom aangegeven de gedupeerde kinderen tegemoet te komen door DNA onderzoek te doen. In Ritme van de Stad sprak Hans van Hooff, beleidsmedewerker bij […]

Fiom pleit voor bevallen onder geheimhouding

  Inmiddels is er in Nederland een derde vondelingenkamer geopend. In zo'n vondelingenkamer kunnen moeders na de bevalling hun kind anoniem achterlaten. De organisatie voor ongewenst zwangeren Fiom is hier fel op tegen, zij pleiten voor 'Onder Geheimhouding Bevallen'. Hierbij bestaat voor het kind de mogelijkheid om de moeder later te kunnen traceren. Voorzitter van Fiom, Rineke van Kessel, vertelt in Ritme van […]

Fiom: ‘Weten wie je ouders zijn, essentieel voor je identiteit’

  Op de dag van de Kinderrechten die dit jaar 25 jaar bestaan, organiseert Fiom de conferentie 'Recht op Roots' in Amsterdam. Om aandacht te vragen voor het recht om te weten van je afstamt, zal op donderdag 20 november via ervaringsverhalen en gesprekken het thema 'afstammingsvragen' vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. In Ritme van de Stad […]

FIOM: ‘Ouders wilden duidelijk rigoureus van baby af’

De vondst van een pasgeboren baby in een vuilcontainer schokten afgelopen weekend vele Amsterdammers. De baby maakt het gelukkig goed. ‘Het is verdrietig en onnodig’ zegt FIOM, het instituut dat zich bezig houdt met ongewenste zwangerschappen en afstammingsvraagstukken. In Ritme van de Stad spraken Jacob Koolstra en Midas Meester met Rineke van Kessel, directeur van […]

Onjuiste donorpaspoorten jaren ’80 en ’90

Er zijn naar schatting zo’n 40.000 kinderen verwekt voor 1 juni 2004 met behulp van anonieme zaaddonoren. Deze ‘KID-kinderen’ hebben niet of nauwelijks toegang tot hun afstammingsgegevens. Om hen te helpen heeft Fiom de Fiom-KID-DNA-databank ontwikkeld. Sinds de oprichting hebben ruim 660 personen een DNA-profiel aangemaakt. Dit heeft gezorgd voor 67 matches tussen donoren en donorkinderen. […]