Gehandicaptenzorg voldoet niet aan de eisen

Uit onderzoek van het programma Nieuwsuur blijkt dat tweederde van de instellingen in de gehandicaptenzorg niet aan de minimumnormen voldoet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het afgelopen halfjaar 44 zorginstellingen bezocht. De bezoeken waren niet vooraf aangekondigd. 64 procent van deze instellingen bleek niet aan de minimumeisen te voldoen. Slechts 27 procent voldeed volledig. Bijna gelijke resultaten werden behaald […]