Besluit Havenstraatterrein uitgesteld

Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg, heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 juli de voordracht voor het aannemen van het Investeringsbesluit Havenstraatterrein ingetrokken. Hij gaf aan meer informatie te willen krijgen voordat hij goedkeuring van het investeringsbesluit voorstelt. Omwonenden en gebruikers van het terrein hebben opgelucht gereageerd. Zij hopen dat de communicatie met de bestuurscommissie Zuid verbetert […]