Alle 55.000 Amsterdamse mantelzorgers bedankt!

Voor iedereen die administratieve-, verpleegkundige- of verzorgende handelingen uitvoert, persoonlijk toezicht houdt of begeleiding geeft aan een naaste of dierbare: chapeau! Vandaag, donderdag 10 november, is het de dag van de mantelzorger. Mantelzorgers worden eens in het zonnetje gezet. Maar wanneer ben je nu precies een mantelzorger? Kun je ook ongewild mantelzorger zijn? En hoe […]