Yernaz Ramautarsing: “Belachelijk dat bezetters hun zin krijgen”

Er is niet alleen kritiek op het College van Bestuur, de bezetting zelf roept ook weerstand op. Student politicologie Yernas Ramautarsing is het niet eens met de manier waarop De Nieuwe Universiteit en Rethink UvA actie voeren. In Ritme van de Stad licht hij zijn standpunt toe.

Bezetters Maagdenhuis houden stand

  De studenten van de Nieuwe Universiteit blijven voorlopig nog het Maagdenhuis op het Spui bezetten. De toezeggingen van het College van Bestuur zijn mooi, maar nog niet genoeg. Er hebben in het Maagdenhuis veel lezingen plaatsgevonden en zelfs rapper Typhoon kwam vrijdagavond optreden. De Amsterdamse studenten organiseren zondagmiddag een landelijke bijeenkomst waar zij met studenten vanuit het hele land over de […]