Steun voor bezetters Maagdenhuis van D66 en GroenLinks

  Waarom houdt de gemeentepolitiek zich zo afzijdig van de bezetting in hun stad? Raadsleden Mascha ten Bruggencate van D66 en Simeon Blom van GroenLinks schuiven aan bij het Ritme van de Stad en doorbreken het stilzwijgen.