Sofyan Mbarki: samenleven is participeren

Gisteren stond een ingezonden brief van Sofyan Mbarki in het Parool over de toekomst van de stad en hoe het beter moet. In Ritme van de Stad vertelt hij waar het hem aan schort en dat nu er geen duidelijke meerderheid in Amsterdam te vinden is, iedereen moet participeren in plaats van integreren.