Onschuldig vast: hoe kan dat gebeuren?

In de strafrechtspleging worden veel meer fouten gemaakt en onschuldigen veroordeeld dan tot nu toe werd aangenomen. Vooral bij zware misdrijven en veroordelingen tot levenslang ligt het aandeel foute veroordelingen hoog. Een bekend voorbeeld is dat van Lucia B, die we nu mede dankzij wetenschapsfilosoof Ton Derksen, gewoon weer Lucia de Berk kunnen noemen. In zijn […]