Hoe vind je als niet-westerse werkzoekende een baan?

Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben nog steeds moeite met het vinden van een stageplek. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving van het Verwey-Jonker Instituut naar stages in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is het niet makkelijk om als allochtoon aan een baan te komen. Trainer Sarita Bajnath van Socratisch.nl coacht niet-westerse werkzoekenden met een […]