Post Tagged with: "voorrangsgroep"

Minder sociale huurwoningen voor ‘de gewone man’

19 april 2014 at 12:32 Comments are Disabled

Bijna de helft van de sociale huurwoningen in Amsterdam gaat naar voorrangsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties.  Hierdoor kunnen ‘gewone’ huizenzoekers minder makkelijk terecht in een sociale huurwoning. Onder voorrangsgroepen vallen onder andere ouderen, voormalig gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld of mensenhandel.  Bovendien gaat hetRead More