Minder sociale huurwoningen voor ‘de gewone man’

Bijna de helft van de sociale huurwoningen in Amsterdam gaat naar voorrangsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties.  Hierdoor kunnen ‘gewone’ huizenzoekers minder makkelijk terecht in een sociale huurwoning. Onder voorrangsgroepen vallen onder andere ouderen, voormalig gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld of mensenhandel.  Bovendien gaat het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam […]