VVD Noord-Holland: bouwen buiten Bestaand Bebouwd Gebied mag best

De VVD Noord-Holland sluit niet uit dat er ook buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) woningen komen. De huidige fractievoorzitter Cees Loggen benadrukte dat in het Provinciale Statendebat van Stopera op Zondag. De PvdA is fel tegenstander en vindt dat woningbouw zich moet beperken tot bestaande stads- en dorpskernen.