12.000 werkloze jongeren in Amsterdam

In Amsterdam is het aantal werkloze jongeren sinds 2010 flink toegenomen. Zaten in 2010 nog ruim 10.000 jongeren werkloos thuis, inmiddels zijn dit er ruim 12.000.

Het percentage werkloze jongeren tussen de 15 en 26 jaar steeg van 14 tot 16 procent. Een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 9 procent. De werkloosheid is het hoogst onder 15 tot 22 jarigen, Amsterdammers van niet-westerse herkomst en onder jongeren zonder startkwalificatie.

Het hoge aantal werkloze jongeren is reden voor de gemeente om actie te ondernemen. Onder meer door woensdag de campagne ‘Hoezo Werkloos?!’ af te trappen. Via verschillende campagnetools en de inzet van social media kunnen jongeren op deze manier met elkaar en werkgevers in contact komen om bijvoorbeeld tips of vacatures uit te wisselen.

Leave a Reply