Zonder matchingsysteem vallen impopulaire scholen door de mand

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen moeten hun tijd niet verdoen aan het matchingsysteem, meldt economisch adviseur Michiel Langman in Het Parool. Beter is het als impopulaire scholen inkrimpen of sluiten zodat er ruimte komt voor scholen waar wel behoefte aan is. Uit evaluaties van het matchingsysteem blijkt dat er in Amsterdam scholen zijn die voor meer dan de helft leeg zouden staan wanneer alle leerlingen een plaats hadden gekregen op de school van hun eerste keuze.Zo heeft het Berlage Lyceum op de havo plaats voor 132 leerlingen, terwijl het voor maar 48 kinderen de eerste keuze is.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?