Bussemaker: mbo-scholen moeten weer kleiner

Groot, groter, grootst. Dat was jarenlang het motto in het middelbaar beroepsonderwijs. Daardoor wordt de bedrijfsvoering efficiënter, het opleidingsaanbod minder versnipperd en kan er betere huisvesting gevonden worden. Goede punten, maar er is een keerzijde. Volgens minister Bussemaker zijn mbo-opleidingen verworden tot leerfabrieken, waar leerlingen zich niet thuis voelen en de docent hun naam niet weet. Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, heeft geen idee waar Bussemaker dit idee vandaan heeft: op deze manier zijn mbo-scholen helemaal niet georganiseerd! Luister hier het interview terug.

Comments are closed.