Publiek kiest onderzoek Amsterdamse Rekenkamer

De Amsterdamse rekenkamer is het instituut dat het lokaal bestuur van Amsterdam controleert.  Jaarlijks worden er op een velerlei terreinen onderzoeken uitgevoerd om te kijken of er geen sprake is van bestuurlijk falen. En zo kan er ook een terrein gekozen worden waar het publiek het voor het zeggen krijgt wat er onderzocht wordt. Waar dit vorig jaar over privacy ging en hoe er met gevoelige gegevens werd omgesprongen in het sociale domein, staan er voor komend jaar weer nieuwe onderwerpen ter beschikken van het publiek. Een deel van het panel van studenten die de onderwerpen aandragen zijn de gast in Ritme van de Stad. Zij leggen hun studies voor waaruit er uiteindelijk 1 gekozen gaat worden. Bent u benieuwd wat dit is? luisteren dus…

Comments are closed.