Straatjurist: “Daklozen zijn brede groep mensen die in de problemen raken”

 

Het aantal daklozen in Amsterdam dat aanspraak wil maken op opvang groeit.  Zo meldt Het Parool dat ten opzichte van vorig jaar het aantal aanmeldingen bij opvanglocaties met 33 procent is toegenomen. Dat zorgt voor een druk op de beschikbaarheid van plekken bij de opvang.

Dak- en thuisloze Amsterdammers die vragen hebben rondom woonrecht en opvang, uitkeringen of andere gerelateerde zaken kunnen terecht bij juridisch steunpunt De Straatjurist. We bellen met Jenny Boer van Straatjurist.


More Berichten for Show:

Comments are closed.