Seba tegen erfpachtplannen van gemeente

Stichting Erfpachters Belangen Amsterdam (Seba) staat niet achter de plannen van de gemeente om het erfpachtstelsel te wijzigen.Dat stellen drie deskundigen in een vandaag gepresenteerd onderzoek met de titel Bezint Eer Gij Begint. Deze zomer kunnen huizenbezitters die jaarlijks erfpacht betalen in een keer de erfpacht afkopen. Voor het bepalen van de prijs maakt de gemeente een onderscheid tussen de bouwkosten van een huis en de grond waarop het is gebouwd. Seba vreest dat deze manier van berekenen onvoordelig is voor de huizenbezitters.

Comments are closed.