Gemeente steunt plan voor eeuwigdurende erfpacht

De gemeente zet het nieuwe plan voor eeuwigdurende erfpacht door. Dat meldt Het Parool.
De VVD, D66 en SP stemmen in met een ’tweetrapsraket’, een opsplitsing van de nieuwe erfpachtplannen in twee delen. Eerst moet de gemeente een besluit nemen over de uitgifte van nieuwe grond in eeuwigdurende erfpacht. Dit is een nieuw erfpachtstelsel waarbij niet iedere vijftig jaar de rente en de erfpachtvoorwaarden worden herzien. Pas dit najaar maakt het college bekend tegen welke voorwaarden de gemeente Amsterdam eigenaren laat overstappen naar woningen op eeuwigdurende pacht. Over het ‘canonpercentage’- de rente- beslist de gemeenteraad wel de komende weken. Tiers Bakker van de SP zegt eerst te willen weten wat het betekent voor arme gezinnen met een huis op erfpacht.’Hoe er aan de knoppen gedraaid wordt is een later verhaal.’

Comments are closed.