Hoogopgeleide allochtonen vinden minder snel werk

Het vinden van een nieuwe baan is voor hoogopgeleide allochtonen veel lastiger dan hoogopgeleide autochtonen, die dezelfde studie hebben gevolgd. Opvallend is dat hoe lager de opleiding, hoe kleiner dit verschil. Peter Hein van Mulligen van CBS gist mee naar een verklaring.

 

Comments are closed.