Stichting Arbeidsongevallen staat slachtoffers en nabestaanden bij

In Nederland komen er jaarlijks 50 tot 80 mensen om het leven door een bedrijfsongeval en zijn 20.000 werknemers een half jaar of langer arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeluk op het werk. Van de slachtoffers met financiële schade krijgt slechts 1 procent een financiële compensatie. Om nabestaanden en slachtoffers van arbeidsongevallen bij te kunnen staan bij praktische zaken zoals verzekeringen en bedrijfsartsen is de Stichting Arbeidsongevallen in het leven te roepen. Laura Brugmans, mede-oprichter van Stichting Arbeidsongevallen, licht in Ritme van de Stad toe wat zij met deze stichting wil bereiken en waar je als slachtoffer of nabestaande mee te maken hebt. 


More Berichten for Show:

Comments are closed.