17 Oktober ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’

Vandaag is het De Internationale dag voor de uitroeiing van armoede  (ook: Werelddag van verzet tegen extreme armoede). Jaarlijks wordt deze dag over de hele wereld gevierd op 17 oktober, ook in Amsterdam.
U kunt vanavond om 19.15 uur in het Institut Français des Pays-Bas (voorheen Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, naar twee indrukwekkende films met dit thema. De FILM ‘Jozef de Rebel’ ( ‘Joseph l’ Insoumis’ ) van Caroline Glorion vertelt over Joseph Wresinski , die zich in een krottenwijk net buiten Parijs vol vuur inzette voor de mensen die tot op die dag geen gehoor vonden. Dat was het begin van een wereldwijde beweging tegen extreme armoede: ATD Vierde Wereld (ATD Quart Monde) was geboren. Deze organisatie wil niet belerend zijn, maar wil dat beleidsmakers de dialoog aan gaan met mensen die al van generatie op generatie in armoede en uitsluiting leven, zodat ze zelf kunnen vertellen wat er speelt. Samen met de families van deze ‘Vierde Wereld’, met medestanders en lokale en internationale politici gaat men op zoek naar structureel positieve oplossingen. Heel belangrijk is het dat armen hierdoor ontdekken dat ze niet de enige zijn met deze problemen. Ze ontdekken dat ze samen voor een beter leven kunnen strijden en (her)vinden, doordat ze eindelijk  gehoord en begrepen worden, zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde en de moed om weer vooruit te kijken. Het begin van een nieuw leven voor hen en voor hun kinderen en kleinkinderen.
GRATIS ENTREE!

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?