Rijk schrapt bijdrage ‘overlastboetes’

Het kabinet wil bezuinigingen op de zogenaamde ‘overlastboetes’. Tot nu toe kregen gemeentes een vergoeding van het Rijk voor boetes op bijvoorbeeld foutparkeren of het verkeerd plaatsen van huisvuil. De maatregel slaat een fors gat in de begrotingen van gemeentes: Amsterdam loopt hierdoor tussen de 1,3 tot bijna 2 miljoen euro mis. De gemeente onderzoekt nu of een andere manier van boetes afhandelen de gemeente nog wel geld kan opleveren.

Comments are closed.