2012 kende 1070 klachten over discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in 2012 1070 klachten en 750 informatieverzoeken ontvangen over discriminatie. De meeste klachten gingen, net als in voorgaande jaren, over ras, leeftijd en geslacht. Met name de werkvloer leidde tot veel meldingen. Zo werd leeftijdsdiscriminatie vaak ervaren bij sollicitaties.

Vrouwen waren het afgelopen jaar meer geïnteresseerd in hun rechtspositie tijdens zwangerschap. Ze zijn bang dat ze na terugkeer van verlof hun baan verliezen.

Leave a Reply