24H Expo met Maartje van Buuren

In het kader van ‘Hoe is het bij de buren’ kijken wij vandaag naar de 4e etage van ons pand hier aan het Damrak, waar expositieruimte ‘DEC70- Damrak Experience Centre’ vorige maand opende. Deze tijdelijke ruimte heeft een gevarieerde programmering met als doel creatieve ondernemers en kunstenaars samen te brengen om nieuwe ervaringen op te doen. Speciaal voor 24H stond er tot en met vandaag een interactieve voorstelling op de agenda, in combinatie met een expositie van verschillende talentvolle kunstenaars. Eén van de jonge kunstenaars is Maartje van Buuren. Zij vertelt:

‘In het dagelijks leven worden we omringd met een hoeveelheid aan keuzes. Keuzevorming betekent voor mij chaos. Centraal voor mij staat een zoektocht naar leegte voor rust en waarheid. De waarheid die relatief en niet eenduidig is. De leegte en rust, hoe paradoxaal ook, lijk ik vaak te vinden in spanning. De behoefte leeft te ontsnappen uit een zeker stramien, een schijnbaar vastgelegde orde, in de hoop een ‘werkelijkheid’ te vinden… die daar los van staat. Mijn werk bestaat overwegend uit werken in gemengde techniek en sculpturen, foto’s en tekeningen en geven mijn confronterende doorkijk naar de wereld en de mens vol tegenstrijdigheden, de dubbelzinnigheid van ons bestaan. Thema’s: mens als wandelende paradox, dwaas en zijn zichzelf als grootste vijand. Als menselijk individu bepalend wat mooi of lelijk is. Soms kunnen verdragen dat iets moois ook lelijk kan zijn, zowel innerlijk als uiterlijk. Ik heb een voorliefde voor verweerde materialen, de natuur, mens, schimmels en het vergankelijke. Voor sporen van mensen en andere organismen die verhalen.’

Maartje van Buuren kwam vandaag naar de studio voor een live interview met Paul-Josse Zaman bij Amsterdam Vandaag.

Luister hier naar het interview

Leave a Reply