250.000 Amsterdammers te dik

250.000 Amsterdammers zijn te dik. 70.000 mensen onder hen hebben obesitas. Tot die conclusie komt de GGD Amsterdam na een groot bevolkingsonderzoek dat ze eind 2012 hield onder 7000 volwassen Amsterdammers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 28% van de Amsterdammers rookt, onder wie vooral jongemannen, en dat 7% ernstige psychische klachten heeft. In Amsterdam wordt relatief meer gerookt en hebben mensen meer psychische klachten dan elders in Nederland.

In vergelijking met de rest van Nederland hebben Amsterdammers juist minder vaak overgewicht. Vooral 55-plussers, laagopgeleiden, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse Amsterdammers blijken obesitas te hebben. Toch is het aantal mensen dat te zwaar is sinds 2008 niet toegenomen, stelt de GGD.

Leave a Reply