30% meer schulden van Amsterdammers gesaneerd

Het aantal succesvolle regelingen om mensen van hun schulden af te helpen in Amsterdam neemt toe. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de gemeentelijke kredietbank Amsterdam. In 2012 werden er 850 regelingen succesvol afgerond. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2011. Ook het aantal succesvolle wettelijke schuldsaneringen in de stad is gestegen van 964 in 2011 naar 1046 in 2012. Hiermee doet Amsterdam het beter dan de landelijke trend, waar een daling is van het aantal wettelijke schuldsaneringen. Het college wil met nog meer inzet de schuldenproblematiek te lijf gaan en heeft daarom ook ingestemd met het nieuwe beleidsplan “Offensief tegen de schulden”.

Haije Bouwman spreekt met Ali Guney, teamleider schuldsanering bij De Boeg in Bos en Lommer.

Leave a Reply