350 studenten HvA moeten examens overdoen

350 eerstejaarsstudenten fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam moeten twee examens ‘herkansen’. De reeds afgenomen tentamens zijn tegen de regels in nagekeken door tweedejaarsstudenten. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek stelt dat de examens door formeel benoemde examinatoren afgenomen en beoordeeld dienen te worden. De HvA laat weten de gang van zaken te betreuren maar stelt dat de onderwijsinstelling geen andere keus heeft dan herexamineren, aangezien de kwaliteit van onderwijs en dus ook de manier van toetsing onbesproken dient te zijn.

Leave a Reply