4 grote kolonies gierzwaluwen in binnenstad Amsterdam

Stadsdeel Centrum heeft een onderzoek laten doen naar de nesten van gierzwaluwen. Het is gebleken dat er zwaluwen zijn die dicht bij Artis wonen (gebouwen aan de kruising Plantage Kerklaan en Plantage Muidergracht). Verder is er een spreiding over de gehele stad : Marnixplein, Goudsbloemstraat, Molenpad, het Leidse Plein (op het pand van The Bulldog) en in de Haarlemmerpoort.

Tot de jaren 70 had Amsterdam de meeste zwaluwen. Er zijn echter steeds minder dieren te vinden door onderhoud, renovatie en sloop van gebouwen. Gierzwaluwen zitten namelijk graag in daken, dakpannen, ventilatiegasten, hijsbalken en regenpijpen. Vaak weten bewoners niet dat er in hun pand zitten.

Zwaluwen komen niet voor in bomen of op de grond. Een gierzwaluw brengt de tijd vliegend door. Om te broeden komen de gierzwaluwen in april uit Afrika. Zij komen dan vaak terug naar de plek waar ze geboren zijn. Het is daarom essentieel dat de nesten in tact blijven of dat eventuele nieuwe nestkasten zo dicht mogelijk bij oude nestlocaties worden geplaatst.

Bioloog en onderzoeker Gert de Jong maakte een inventaris van de verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Het onderzoek is nog niet volledig. Mailen met nieuwe meldingen kan : gierzwaluw.centrum@gmail.com

Er bestaat een interactieve kaart op www.maps.amsterdam.nl

Voor meer informatie over het onderwerp : www.centrum.amsterdam.nl/duurzaamcentrum

Leave a Reply